Geboren in het hanze -en zuivelstadje Bolsward, Nederland.

Geboren in het hanze -en zuivelstadje Bolsward, Nederland.

Nut & Noodzaak

Dilettant ingenieur met een heldere visie

Dilettant ingenieur met een heldere visie

Hoe kon ik het weten? Wist ik veel!

Zo zou ik mijn levenslessen beschouwen als ik terug kijk waar ik vandaan kwam.

Onze schoolboekjes, media, religie, atheïsten en de wetenschappelijke claims. Alles onder invloed met omgevingsdruk. Het heeft vanzelfsprekend allemaal invloed op ons bestaan. Door het filtreren van veel geleerde aannames en vertroebelingen.....ziet het er stukken beter uit.

De Bijbel is mijn leidraad geworden voor mijn geloof en werken. God Schiep de aarde en de hemel met een gewelf erom heen. De Aarde is stationair en waterpas(plat). Het idee dat we op een bolle draaiende aardbol leven is een theorie en morbide fictie. Het hele draaiende globe idee, om een zon draaiende, is te luguber om te geloven. Vond u dat ook al niet?

Het opgroeien in een maatschappij waar de simpelheid des postulering de overhand genoot, het overkomt bijna iedereen. 

En zo zijn er meerdere belangrijke zaken op deze website waarin ik en u werden belogen. Weest hierin niet verschrikt.

Naam; 

Willibrordus(Willy) van der Weidegeboren in het Friese Hanze- en zuivelstad Bolsward, Nederland. Provincie Friesland.

Friesland(Fryslan) heeft als provincie de grootste concentratie, per vierkante kilometer, van koeien, melk en drijfmest op aarde.

Dan het jaar 1961, toen ik werd geboren. In het stadje Bolsward van hooguit 10.000 inwoners. Houdt mij bezig met het promoten van gezonde kringloop landbouw, gebaseerd op Gods Schepping.

Als propagandist van de Nieuwe Orde(Gods Koninkrijk) op aarde voel ik mij gesterkt.

Geboren en groot gegroeid uit een arbeidersgezin waarbij de rooms-katholieke kerk centraal stond. Mijn roepnaam werd al gauw Willy(Willie) van der Weide. Ongewild, maar zo ging dat.

Bezocht een aantal schoolinstellingen in Bolsward, Rijs, Harlingen en Sneek. Later nog enige studies gevolgd in buitenlanden. Op HTS niveau ingenieur na 14 jaar studie met daarbij nog 3 jaar praktijk.

Woonde onder meer 25 jaar in landen als de voormalige Tsjecho-Slowakije en Sovjet-Unie. Communiceer in enige talen.

Achtergrond

Begon ooit betaald te werken bij de Post en Telegraaf(PTT)in 1983. In 1992 werkzaam als internationaal manager bij het staats bedrijf genaamd(Oekraïnse)Lorta. Vervolgens zelfstandig betrokken bij o.m. projecten, uitvindingen en producties in de zuivel, meststoffen en bosbouw. 

Bezocht als mens meer dan 30 landen. De eerste echte bijzondere reis was als jongeling naar de Sovjet-Unie met een automobiel. Dat was september 1983.

Sinds 2018 permanent woonachtig in Arnhem.

SPORT en Hobby

Atletiek(zien), tennis(actief) en zwemmen(actief)

De broncode en klassieke stijl(tijdloos)

POLITIEK

Niet links en niet rechts maar rechtdoor het midden naar voren. Geloof in het komende 1000-jarige rijk Gods op aarde. Lid van de NVU beweging, geen religie lidmaatschap.

GELOOF

God schiep met grote zekerheid hemel en aarde.De aarde is stationair en waterpas. Er is geen heelal en planeten maar alleen hemellichamen binnen het Gewelf

Atheïsme en evolutie, zijn voor mij waanzin.

Als gelovige in navolging van de verbeterde inzichten van het Socinianisme. Hierin is Jezus Christus(van Nazareth) leidend als mens en Messiaans Koning.

Alle religies op aarde beschouw ik als vals, onwaar en man made. Dat ook bij de zogenaamde christelijke religies en nominaties. Dat geldt ook voor "Jehova Getuigen" en een Islam.

De Bijbel(juiste vertaling) is mijn leidraad.

PACIFISME

Als mens ben ik tot conclusie gekomen dat het pacifisme het beste is op basis van het evangelie van Jezus van Nazareth. Dus geen oorlog ondersteunen, partij kiezen, geweld of andere vormen van deconstructie. 

VISIONAIR

De herfst van mijn leven voelt als de lente des levens.

Een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van nauwkeurig kennis. Combineer en ontwikkel visies met mijn ervaringen, onderzoek en zuivere aanbidding Gods.

De Bijbel en Schepping kennis komen samen met empirisch wetenschap.

Mijn stelling(en) mag eenieder beproeven in alle redelijkheid en met fatsoen. Mijn geloof is doorleefd.

Daardoor kan ik zeggen dat ik een erudiet mens ben.

Compleet denker

Van 'complotdenker' naar compleet denker. Dat is eigenlijk wat het is. 

Er is veel onverschrokken en vastberadenheid nodig. Zonder gedrevenheid en rechte rug lukt dit niet. Als breekijzer is een gelukkige Renaissance nodig op aarde. 

Als kind was ik in een koersloos leven. Niet vreemd als je het gevoel hebt dat je leeft met een stel krankzinnigen. Het geploeter door het leven was te vaak tijdverdrijf en zinloos. Doch worstelde ik mij uit deze malaise. Waar ik opgroeide was het algemene niveau niet meer dan een slap bakje koffie zetten......

Open staan en luisteren naar anderen, vragen stellen en thema's beredeneren. Uiteindelijk houd ik mij bezig met het ultieme Goede Nieuws.

De wet der werkelijkheid is daarom bij mij alleen van toepassing.                         

Conclusie; Als iets onmogelijk is heeft het ook nooit plaatsgevonden! Dus wat laten ze ons dan geloven lieve mensen? Fictie, verhalen als maanlandingen, ruimtevaart, atoombommen en evolutie wordt verkocht als "wetenschappelijk "feit.

NORMEN en WAARDEN

Het valt mij op, wellicht u ook, dat onze omgangsnormen sterk in verval raken. Dat geldt ook voor taalgebruik en het schrijven van teksten. 

Er bestaat bij mij geen gender neutraal taalgebruik. Het is en blijft altijd dames en heren. Zoals acteurs(man) en actrices(vrouw). Laat mij niet meesleuren met de hypes of immorele agenda van elitaire lobby-groeperingen.

Laten we het gezond boerenverstand gebruiken op de platte aarde!

Spreuken 1 vers 7 en 9:10

"De vreze Gods is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht"

"De vreze des Jehowah God is het beginsel van de wijsheid, en de wetenschap van de heiligen is verstand."

Was getekend 

W.A. van der Weide.

PS ! Er zullen hier en daar taalfoutjes zijn, laat me het weten dan kan ik dit rechtzetten.

Interview op SALTO TV, Amsterdam 2021

Met dank aan mevrouw Mensink, Patricia

Uitvinding Udar voor den Boer

Share this page