Geestelijk strijdvaardig zijn. De wereld hemelsbreed zal een goede aarde worden bij de Wederkomst van Jezus van Nazareth.De lollards en Socinianisten zijn mijn voorbeelden uit de geschiedenis van gelovigen.

Geestelijk strijdvaardig zijn. De wereld hemelsbreed zal een goede aarde worden bij de Wederkomst van Jezus van Nazareth.De lollards en Socinianisten zijn mijn voorbeelden uit de geschiedenis van gelovigen.

Doel en welkom

De Lollards, predikten in eenvoud de enige hoop op aarde.

De Lollards, predikten in eenvoud de enige hoop op aarde.

Deze website(vanaf 2017) is ontstaan,500 jaar, nadat Maarten Luther zijn 95 stellingen(1517) op een kerk deur sloeg uit pure onvrede. Uit mijn onvrede sloeg ik, samen met Jouke Elsinga, ook onze stellingen op verschillende kerkdeuren en geloofsgenootschappen(11-2017).

In mijn optiek wordt God met verwrongen evangelies besmeurd door religies. 

Een groot voorbeeld voor mij zijn de Lollards(Lollarden)en de Socinianisten .

De Lollards; Hun leider was John Wyclif(1320-1384), die kreeg de doodstraf van de rooms-katholieke kerk omdat hij de Bijbel vertaalde voor het gewone volk. Hij stelde de kerk voor een gedongen feit dat ze niet de mens Dhr. Jezus van Nazareth(Christus) navolgden in hun daden.

Diezelfde kerk heeft ook mij als kind ernstig besmeurd met vele onwaarheden. Hierdoor was je onderontwikkeld. Noem dat niveau ook wel het zetten van een bak koffie. Dat klinkt niet goed, maar het is ook niet best.

De Lollards betrof een 14de-eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als ik, dat de aarde vlak en stationair was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont(Jesaja 40:22).

Toen de hervorming ook in Engeland snel voortgang maakte in de 16de eeuw, vond dit onder andere zijn oorzaak in het nog lang niet uitgedoofde lollardisme...... Met hun voel ik mij vereerd met deze zeer moedige eenvoudige mensen. Psalm 37:29

De Socinianisten onder leiding van Fausto Sozzini(1539-1604)geloofde niet in een belachelijke drie-eenheid. Daarnaast ook niet dat Jezus een voor aards bestaan had. Deze krenten uit de pap heeft mij ook geholpen om het nog zuiverder te gaan bezien.

Zolang Jezus van Nazareth(de mens) niet Wederkomt op aarde is het aan ploeteren in dit samenstel. Een volwaardig herstel des mensheid en aarde kan dan pas aanvangen. Het duizendjarige rijk Gods ook wel genoemd.

THUIS

In plaats van HOME schrijf ik AARDS THUIS. Waarom?

Onze enige bestemming als mens is alleen de aarde......

Daarom zeggen we ook aardrijk of het rijke aarde Gods.

Er is namelijk geen hemels leven voor ons of ergens anders. De overledenen zullen ter zijner tijd een rechtvaardige opstanding verkrijgen op de gereinigde aarde. Ziekte, tekorten, onrecht en dood zullen eens vergoed verdwijnen.

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Dit kan ik u in alle rust uitleggen. Ook waarom ruimtevaart en planeten bezoekjes pure fictie of morbide fantasie is.

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Dit kan ik u in alle rust uitleggen. Ook waarom ruimtevaart en planeten bezoekjes pure fictie of morbide fantasie is.

Share this page