Werkt niet voor VOEDSEL dat vergaat ! Johannes 6:27

Werkt niet voor VOEDSEL dat vergaat ! Johannes 6:27

Nut & Noodzaak

Wat is mijn roeping en missie op aarde?

Verschil tussen roeping en wat wij werkelijk doen. Wie je bent en waar je voor staat in je missie. Kan pas zeggen dat ik roeping en missie pas begreep in de laatste jaren van mijn ontwikkelingen. Met de nauwkeurige kennis en zuiverheid in geloof is het ook duidelijker dat ik mijzelf bevrijdde van de laatste religieuze dwalingen

Mijn Missie;

* Zuivere evangelie(Gods komende 1000-jarige Koninkrijk op aarde)

* Vorm aarde vanuit de Bijbel en zuivere wetenschap.

* De landbouw van God promoten en realiseren.

* Schepping versus Evolutie uitleg.

* Uitvindingen die echt iets toevoegen aan de aarde.

* Wat is Gods Koninkrijk? Wanneer komt het op aarde om te regeren?

* Waarom de Bijbel zuiver is na het filteren van religie invloeden.

* Waarom mensen in essentie in gelijkenis zijn met God den Schepper.

Verder....

We hebben het recht om ons vrij uit te spreken over misverstanden en onrecht in de samenleving. Dat geldt ook over aannames die onwaar zijn inclusief verwrongen levensvormen.

De praktijk leert dat de media een misleidende en desastreuze filosofie aan ons oplegt. Dat soort mensen doen niet onze afwas, staan op de steigers om te bouwen. Neen.....ze leggen ons een levensfilosofie zonder basis.

Goede bestuurders, boeren, arbeiders, onderwijzers, ingenieurs en huisvrouwen zijn altijd nodig op aarde. Met gezond ontzag en rechtspraak voor God, de eigenaar van de aarde.

Hoe we de lokale besturen dienen te bezien in hun relatieve posities. Gaan ze Gods geboden overtreden dan behoeven we niet in hun levens filosofie mee te gaan.

Romeinen 13: 1-3 "Iedere levende persoon is onderworpen aan de autoriteiten, want er is geen autoriteit dan door God: de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst(2)Wie zich verzet tegen de autoriteiten heeft zich tegen de regeling van God gesteld....... Blijft het goede doen tot uw eigen welzijn." 

Mochten regeerders, bestuurders bewust de wetten van God overtreden dan geldt voor mij;

Handelingen 5:29 "Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen".

De kinderen .....ze doen alsof ze het geloven(fictie en sprookjes). De volwassenen geloven(fictie) en doen alsof.

Was getekend W.A. van der Weide

Het voorkomen van een lijden in het 'Edmund Gettier syndroom'  van deze wereld.

Het voorkomen van een lijden in het 'Edmund Gettier syndroom' van deze wereld.

Share this page