De bliksem nabootsen

Den landbouw van God

Vervolging nadat ik het afscheid van kunstmest aankondigde. Het is in vergelijk met John Wyclif en Maarten Luther in hun tijd en tijdsgeest.

Vervolging nadat ik het afscheid van kunstmest aankondigde. Het is in vergelijk met John Wyclif en Maarten Luther in hun tijd en tijdsgeest.

Nut & Noodzaak

1 Kronieken 16 de verzen 30b en 31

"Ook het productieve land is stevig bevestigd: Nimmer zal het aan het wankelen worden gebracht. Laten de hemel zich verheugen en de aarde blij zijn. God is Koning!

Wist u dat er 4 basis aminozuren in de Schepping zijn;

Adenine, Cytosine, Guanine, Thymine

Ook wel de bouwstenen van het leven. 

De gehele voedselvoorziening op aarde is te wonderlijk voor woorden. Daar mijn voorkeur uitgaat naar het rentmeesterschap op aarde is het komen tot de juiste kringlooplandbouw een logisch gevolg.

Het is mij al jaren duidelijk dat we eigenlijk helemaal geen voeding in voedsel hebben. Daarbij dendert de goddeloze chemische GMO lobby maar door met haar kunstmest ideologie van massa is kassa. Ze denken in ongezonde verdienmodellen en zijn ver van het gezonde pad gegaan. Daarbij schreeuwen allerhande partijen en bewegingen mee om alles op hun goddeloze manier te willen veranderen....

Niet een van hen wil uit zuiverheid van Gods zienswijze den landbouw doen. De weinigen die dat wel zeggen hanteren voeren in werkelijkheid Romeinen 10:2 uit "Want ik getuig dat ze ijver voor God hebben, maar niet overeenkomst verstand en/of nauwkeurige kennis.

Zoals in Genesis al staat beschreven zal het zaaien en oogsten onbepaald op aarde plaatsvinden(Genesis 8:22). De belofte Gods ten aanzien van onze voeding en voedselvoorziening is verzekerd en ook een betere komst van Gods komende regering met de juiste moraal.

Als dilettant ingenieur en uitvinder bedacht ik Condit Fertilizer in 2002. Dit om de gehele waanzinnige zoute kunstmest van het podium te drukken. Dit kwam mij op een onprettige vervolging te staan. Het uitte zich zelfs in rechtszaken en dakloosheid. Ook dat zijn levenservaringen.

In 2020 kwam ik om de ultieme uitvinding UDAR samen met een collega in te zetten. Het idee ontstond deels al sinds de jaren tachtig en negentig.

In het jaar 1995, toen ik woonde in Oekraïne, viel het mij op dat de bodems van de graanschuur van Europa helemaal niet vruchtbaar waren. Toen was al het idee om de Lev Yutkin(1911-1980, CCCP) uitvinding nieuw licht te geven. Het inzetten van kunstmatige bliksem loslaten op drijfmest en vervuilingen. In 2005 konden we dit opnieuw niet toepassen op de landbouw in Slowakije bij gebrek aan goodwill, onkunde en funding.

Schadelijke dierlijke drijfmest omzetten in een milieuvriendelijke organische meststof. Hierin heb ik een project samen met de Provincie Gelderland en enige moedige sympathisanten.

Als kringlooplandbouw promotor sta ik pal voor gezonde boeren in Nederland met geloof en waarden. Het rentmeesterschap op aarde kan namelijk nooit zonder den Maker, God.....lieve mensen.

Zonder edele boeren en hun boerenland zijn we kansloos op aarde. Het is daarom Volk & Bodem.

Er is veel te zeggen over het wel of niet nut hebben van dierenmelk producties. Persoonlijk staat bij mij de zienswijze van God hierop centraal. Daarin kunnen dieren niet worden uitgemolken en geslacht voor ons eigen gewin. Persoonlijk zie ik meer in de productie van melk waarbij dieren niet worden misbruikt door mensen. De huidige vorm om koeien te uitmelken zou je ook kunnen doen met honden.....het is hetzelfde principe.

www.yellowagro.com   is mijn uithangbord aangaande de kringlooplandbouw en zuivel.

www.electroudar.com  Het omzetten van drijfmest in een milieu vriendelijke meststof.

Liefde voor de Schepping is het uitsluiten van de evolutie theorie en haar waanzin.

Liefde voor de Schepping is het uitsluiten van de evolutie theorie en haar waanzin.

Zuivel uit Friesland, geschiedenis in het kort

Drijfmest en boeren

Gods bodem die ons onderwijst(Job 12a)

Met dank aan den collega's Dhr. Peter VanHoof en Wigle Vriesinga

Korte animatie van onze techniek en vinding.

Share this page