Glorie aan den Almachtige God wiens naam Jehowah is.
Psalm 24 vers 1

Glorie aan den Almachtige God wiens naam Jehowah is.
Psalm 24 vers 1 "Aan Jehowah God behoort de aarde en dat wat haar vult. Het productieve land en zij die daarop wonen"

CONDIT Fertilizer / Meststof

In het jaar 2002 bedacht ik de naam CONDIT voor een nieuwe oplossing voor de aarde. Dit in de periode dat ik woonde en werkte in het oostelijk deel van Slowakije. 

Tussen 1998-2003 runde ik een kleine zuivelfabriek met 15.000 liter koeienmelk verwerking per dag. Toen kwam ik tot inzicht dat de kaas-wei veel interessanter was de alleen melk in kaas omzetten.

Het uitmelken van koeien is ook achteraf een onlogisch issue.

In het jaar 2005 kon ik een fabriekje opzetten voor de productie van CONDIT.

Wat is CONDIT voor een product dan?

Het is een micro-biologische organische meststof opgebouwd uit; Gehydrolyseerde wei, zaagsel, tarweschroot, koolstof, melasse  en zeoliet. Deze meststof was uitermate geschikt voor de opbouw van bodems. 

In 2008 besloot mijn voormalige partner, Dhr. Frank(Fransiscus) van Stipdonk(Interfood Holding BV) mij te ontslaan op basis van mijn geloof in God. Het was een goddeloze daad. Deze zuivel magnaat uit Nederland denkt dat dit het recht is om zaken te doen op Gods aarde.

Ondanks een lange periode van rechtszaken in Slowakije en zelfs nog in Nederland(2021) denkt Dhr. Frank van Stipdonk als zuivelbaron nog steeds te vertrouwen op zijn duurbetaalde advocaten en geld. Tot nu toe heeft hij onrechtmatig de naam CONDIT misbruikt en ook in de rechten van het recept. 

Arnhem, 2021

Interview over de landbouw

Share this page