Stikstofkaart van het RIWM.

Stikstofkaart van het RIWM.

Stikstof berekeningen , betrouwbaar ?

DR. Jaap Hanekamp, een grote criticaster

DR. Jaap Hanekamp, een grote criticaster

Stikstof en landbouw, daar wil ik het over hebben.

Op 10 juni 2022 heeft de regering, en een aantal oppositie partijen, besloten dat vele boeren verplicht moeten stoppen.

De premier drs. M. Rutte spreekt over doelstellingen(uitspraak rechter) en planning(2030) om stikstof met 50% gemiddeld te verlagen bij boerderijen. Deels betekent het dat vele boerenhoeven ermee moeten stoppen. Betreffende deze boeren mogen zij ook niet ergens anders weer aan de gang gaan. Dit alles door zogenaamde Natuur-2000 gebieden waardoor de stikstof crises onder andere aan te danken is. Een achterliggende agenda om landbouwgebieden te verkrijgen voor woningbouw is geloofwaardig. 

Andere geluiden uit deze regering zijn gecertificeerde stikstof reductie, grond gebonden produceren en kringloop landbouw. Uiteindelijk is de echte transitie niet gebaseerd op de grillen van een regering die nergens interesse toont in het komende Gods Koninkrijk op aarde en haar rechtvaardigheid(Matheus 6:33)

Mijn voorkeur gaat altijd uit naar edele boeren die kringlooplandbouw combineren met geloof in God Zijn Schepping. 

Er zijn nogal wat mensen die twijfelen aan de methodes van het RIWM voor het meten van stikstof depositie in en nabij een boerderij. 

Uiteindelijk staan veehouderijen onder druk en worden zij geacht om een route kaart van de regering te volgen. Dat zorgt voor veel onrust. Bedenk daarbij dat de meeste Kamerleden nog nooit op een boerderij hebben gewerkt. Laat staan dat het hun echt interesseert.

Hieronder zijn twee methoden die door de regering bepalend zijn inzake stikstof vaststelling, namelijk; AERIUS en KDW

Uitleg RIWM;

Enkel de 47 procent vermindering in de zogeheten transitiegebieden (de paarse gebieden op de kaart) is door het RIVM zelf bepaald. Dat was de uitkomst van de opdracht dat de Nederlandse landbouw in totaal 39 kiloton stikstof minder moet uitstoten, samen met de reductiepercentages die waren vastgesteld voor andere gebieden. Als het ministerie andere keuzes had gemaakt, legde RIVM-deskundige Kees van Luijk uit, dan was de opgave in transitiegebieden anders uitgevallen.

Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn geweest als meer gekeken zou zijn in welke mate de KDW per Natura 2000-gebied is overschreden, kreeg CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch te horen. Die had opgemerkt dat ook Natura 2000-gebieden waar geen stikstofprobleem is, op de kaart stonden ingetekend voor 95 procent reductie. Maar dat was een keuze geweest van het ministerie, vertelde van Luijk.

Uitleg expert hierop;

Het is Dr. Jaap Hanekamp die uitleg geeft over de beide methoden. Zijn informatie combineer ik met mijn zienswijzes en hoe nu verder met de landbouw. Dat de regering stellig is met het uitvoeren van hun plannen is wel duidelijk in 2022.

Bij het bekijken van voedselveiligheid is er altijd een maatschappelijk kosten plaatje. Mondiale voedsel producenten zijn in geheel niet onderhevig aan de KDW. Daarbij is de KDW niet getoetst als betrouwbaar wetenschappelijk. Er zijn nergens langdurige KDW-metingen gepubliceerd. Je kunt dan zeggen dat de expert-judgement onvoldoende is.

Je zou zeggen dat wetenschap te ondervragen is .....want dan kan het wetenschap worden. In het geval van stikstof meten door de beide methodes is transparantie niet aanwezig. Modellen worden opgezet door mensen in programma's. Die worden ingekleurd en men zou dan concluderen dat op de waddeneilanden alle boeren weg moeten wegens de enorme stikstof uitstoot.

Een onrealistisch en niet transparante wetenschap. Het idee dat er al voor jullie besloten is en met een stok om mee te slaan, legaal, is hun stokpaardje. Zo worden aannames door de regering als wet aangenomen om het uit te voeren eventueel via een rechter.

Dezelfde wetenschap postuleert over ruimtevaart, atoombommen, zwaartekracht en evolutie. Ze suggereren dat het feitelijk juist is, maar het is uiteindelijk bedrog.

De waarheid is vreemder dan fictie!

Spreken we nu over een stikstof crises of over een schandaal? Goeie vraag. 

De rechtelijke uitspraak in 2019 gaf alleen aan om vergunningen en niet over stikstof reductie. In de stikstof wet worden alleen boeren getroffen, de rest niet.

Het is de Belgische ingenieur Peter van Hoof die advies geeft bij boeren in Nederland, België maar ook Duitsland. Hij doet proeven om bodems te beoordelen, gras kwaliteiten vast te leggen en uitstoot ammoniak te traceren. Dat dankzij de SOLVITA methode. Hierop kan hij praktische voorlichting geven aan boeren. Ook heeft hij geijkte ammoniak meet apparatuur in zijn mobiele LAB.

Sinds 2021 werk ik samen met deze gepassioneerde ingenieur.

In 2019-2020 kwam er een groot rapport uit die een werkelijke situatie aangeven over de kwaliteit van drijfmest. 

https://devbbm.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-14-EINDRAPPORT-DRIJFMEST-EMISSIES-EN-STIKSTOFBENUTTING.pdf

Uitgegeven op 21 februari 2020 door onderzoekers Ing. Peter Vanhoof, expertisebureau Organic Forest Polska, organic.forest.pl@gmail.com

Ir. Anton Nigten, onafhankelijk onderzoeker, aonigten@hotmail.com met assistentie van Drs. Annette van der Knaap, chemicus, a.van.der.knaap@planet.nl 

Met dank aan Henk Heida, Karel Kennes, Luc Meeuwissen, Peter Takens, Wigle Vriesinga en Hans Wildenbeest voor hun bijdrage aan dit eindrapport.

Zie ook een interview van de biologische boer Jan Dirk van de Voort uit Lunteren

https://cafeweltschmerz.nl/videos/voor-de-boer-in-de-keuken-4-pieter-stuurman-en-jan-dirk-van-de-voort/

Juni 2022

Peter van Hoof

There is no video clip yet

Share this page