Hoe verder met Nederland ?

Uit het tijdschrift De Groene Amsterdammer.
Het Marxisme en haar levens filosofie.Het bedrog bedachte door een mens aan de mens.

Uit het tijdschrift De Groene Amsterdammer.
Het Marxisme en haar levens filosofie.Het bedrog bedachte door een mens aan de mens.

Deze pagina gebruik ik voor de overgangsperiode tussen de huidige situatie waarin we leven en het aanstellen van Gods Regering op aarde.

Voor mij is de Bijbel het enige constitutie boek. Ordelijk wordt alles beschreven der opgang. De Eigendommer(God)uit zijn schepping en gevoelens. Morele wetten der liefde want God is liefde. 

Nederland;

Het ware gezicht getoond.

Als premier van Nederland en zijn ministers ons het moraal gaan uitleggen dan sta ik verbijsterend te luisteren. Het is zelfs niet aan te zien aangaande hun moraal met de woorden vrijheid, gezondheid en bescherming.

Nergens hoor je iets over hoe God dit beziet uit hun monden.

We zien de acceptatie en promotie van LHTB en hun Gay Parades. Dat met regenboogvlaggen als dieptepunt. De agenda van de bestuurders(en daarboven) gaat in werkelijkheid om van de mens een eenheidsworst te maken. Hun agenda toont segregatie, discriminatie in een ongezond belangenspel. 

Groepen mensen worden al snel geframed, negatief in het daglicht gezet of uit elkaar gezet. Dit zag je ook terug bij religies zoals bij de "Jehova Getuigen", de Islam en enkele andere fanatieke blinde religies. Die denken ook dat ze uniek zijn in hun macht.

Mensen die zelfstandige beslissingen doen vanuit hun gezonde verstand zouden ongezond zijn en het Staatsbelang negeren. Dat is de mening van politici die aan de top staan in Nederland.

Den Heer Jezus de Nazireeër;

Het voorruitzicht is dat de onsterfelijke Gevolmachtigde, De Heer Jezus van Nazareth, wederkomt op de stationaire aarde. Daarmee zal de aarde voorzien worden van een regeringsperiode van duizend jaar welke ook wel de herschepping wordt genoemd.

Omdat deze periode in het nabije verschiet is het de vraag hoe we het goddeloze Marxisme moeten zien in Nederland? 

U mag de vele politieke partijen, media en lobby-groeperingen hierin zelf invullen die voldoen aan het goddeloze Marxisme imago in Nederland. 

Hierbij gebruik ik een Verklaring uit 1937.

Divini Redemptoris(Over het goddeloze Marxisme)

Sociale rangorde en prerogatieven van de Staat der Nederlanden.

Prerogatief = is in het staats- en het bestuursrecht een recht dat aan een bestuurder of autoriteit met uitsluiting van alle anderen, is opgedragen.

Juist ter bereiking van deze harmonische orde door aller samenwerking eist de Goddelijke leer voor de regeringen al het nodige aanzien en gezag op, om de goddelijke en menselijke rechten, waarop de Heilige Schrift en haar gewetensvolle uitvoerders zo krachtig aandringen, met waakzame en voorzichtige zorg te verdedigen.

Hier moeten Wij de aandacht vestigen op het jammerlijk dwalen van hen, die in dwaasheid beweren, dat in de staat alle burgers dezelfde rechten hebben en dat er geen wettige rangorde bestaat. Wij mogen volstaan met de bovenvermelde encycliek aan te halen en vooral de encycliek over het staatsgezag  en die over de christelijke inrichting van de staten. 

In deze encycliek(rondzend brief) kunnen toch zeker de mens duidelijk voor ogen zien de leer van de rede en het geloof, die hen tegen de bedrieglijke en gevaarlijke denkbeelden van het Links Marxisme zal kunnen vrijwaren.

Dat de mens beroofd wordt van de hem eigen rechten en alzo in een toestand van Staats slavernij gebracht wordt, dat de eigenlijke en laatste oorsprong van de staat en het staatsgezag ontkend wordt, dat de openbare macht op de afschuwelijkste manier de hand leent tot collectief terrorisme; dit alles, zeggen Wij, is ten zeerste in strijd met de natuurlijke zedenleer en de wil van de Goddelijke Schepper.

Gelijk de mens, zo vindt ook de gemeenschap zijn oorsprong in God en zij zijn door Hem in wederzijdse verhouding op elkander ingesteld. Noch de mens daarom, noch de maatschappij kan die verplichtingen van de hand wijzen, waardoor zij tegenover elkaar gebonden zijn; ook niet de rechten van de ander verwerpen of verkleinen.

God zelf toch heeft die wederzijdse betrekkingen tussen mens en gemeenschap in de voornaamste punten opgesteld en geordend. De onbeschaamde aanmatiging daarom van het Links Marxisme, om voor de goddelijke wet, gebaseerd op de beginselen van waarheid en liefde, een politieke partij program in de plaats te stellen, dat een product is van menselijke willekeur en een bron van vijandschap, staat zonder twijfel gelijk met een volkomen ongepast en wederrechtelijk misbruik van macht.

Was getekend, Arnhem 2017-2021

W.A. van der Weide

In 2017 ontving de Luther Kerk en

In 2017 ontving de Luther Kerk en "Jehovah Getuigen" in Duitsland en Nederland onze theses ofwel 21 stellingen. De kerken en alle verdere religies hebben een verwrongen evangelie gebracht door onzuiver te interpreteren over God.

Share this page