Klaas Dijkstra en de platte aarde. Verguist door domoren en belangen. Censuur

Klaas Dijkstra en de platte aarde. Verguist door domoren en belangen. Censuur

Hoe zelfcensuur u kan beschermen

Censuur opgelegd door de sociale media als een Youtube, Facebook en hun politieke visie.

Censuur opgelegd door de sociale media als een Youtube, Facebook en hun politieke visie.

Zelfcensuur definitie;

"Bij zelfcensuur leggen media of individuen of groepen zichzelf beperkingen op, bijvoorbeeld om de gevoelens van hun toehoorders te ontzien, moeilijkheden met de overheid te voorkomen of om de illusie van unanimiteit in een groep in stand houden".

Wellicht denken we bij censuur dat het u verboden is om u te uiten. Ook wordt het vaak in verband gebracht met zogenaamde regimes die een dictatuur uit ademen.

Nederland en censuur?

Mijn geboorteland als Nederlands Staatsburger kent met zekerheid een censuur beleid. Dat zien we terug als je oprechte onderzoek en mening wordt geschoffeerd. We kunnen dan zeggen dat de belangen vanuit een religie, politieke partij, media, zakelijk en staats belangen indruisen tegen uw oprechte bevindingen. U wordt dan snel beknot in uw vrij denken!

Dit heb ik ook ernstig ondervonden dat vele stellingen vanuit religies, atheïsten, media en zakelijke belangen niet constructief op gevoelslogica en waarheid berusten.

Daarom is het vaak verstandig om in een zelfcensuur te gaan? Dat kan. Bijvoorbeeld om niet laf te zijn, maar om mij en uzelf te beschermen tegen ongepaste manieren van anderen. U zelf in een zelfcensuur plaatsen gaat ten koste van uw eigen leven, dat ernstig beknot wordt.

Mensen laten zich makkelijk iets wijsmaken of lopen de massa politieke media achteraan om hun belangen zogenaamd te verzekeren. De druk vanuit naasten als familie, werk, religies en andere groeperingen dwingen u vaak tot afscheiding. Dat is al onprettig om uw sociale netwerk te missen. Eenzaamheid, uitsluitingen en depressies zijn niet vreemd hierin.

Daarom is de druk die ontstaat als u iets belangrijks hebt ontdekt vaak onbegrijpelijk voor hen die dit niet wensen, begrijpen of zelfs bedreigend vinden.

De raad is dan ook om tijdig te zwijgen als u bemerkt dat niemand vragen stelt op uw ontdekkingen. Ook als er geen oprechte belangstelling bestaat in uw zorgen en redelijke conclusies.

Zoals de woorden van de grootste mens op aarde ooit, Den heer Jezus van Nazareth, dat maar weinigen de waarheid vinden is illustratief(Matheus 7:13,14)te noemen in dit samenstel vol liegende aannames.

Zelfcensuur kan ook met betrekkingen tot uitvindingen zijn die een grote impact hebben in dit samenstel. Vaak zijn deze nuttige uitvindingen niet welkom doordat iemand huidige verdienmodellen tart.

Daarom kunnen we stellen dat vele wijsheden nu even nog niet gedeeld kunnen worden. Wel maakt het u rijk en kunt u de betrekkelijkheid van anderen inzien.

Dit samenstel wordt niet gezonder daar het onderwijs niet gebaseerd is om God te loven. Die tijd komt eraan op aarde, even geduld als de Heer Jezus van Nazareth wederkomt! Hij is de enige Majesteit die God heeft aangesteld voor ons dan.

Dus kunt u het beste bezig houden met Bijbel onderwijs en goede daden te verrichten voor uw naasten en de Schepping.

Probeer daarom diplomatiek u op te stellen en laat uw goede gedrag dagelijks zien voor de mens, dier, aarde en God.

Was getekend 

W.A. van der Weide, 2018.

Share this page