Den Bespiegeling

Ir. S. van Hoogstraten

Dat is de taak, die duidelijk voor ons ligt; dat moet onze eerste handeling bij onze maatschappelijke bewustwording zijn; niet de selectie van de uitvindingen naar haar doelmatigheid, maar de selectie van de individuen naar hun vindingrijkheid...

Wanneer wij de vindingrijkheid in haar ontstaan konden naspeuren, en in haar ontwikkeling konden leiden, zou de uitvinder wel veel verliezen van de geheimzinnige roem, die hem omgeeft, maar de uitvindingen zouden er veel op vooruitgaan en de techniek zou op een hoger plan komen.

Prof. Dr. F. Poels

Wil men zich in de felle economische strijd handhaven, dan zal er niet roekeloos met de rijkdom aan gaven en energie, die er in het volk sluimeren, mogen worden omgesprongen, als dat tot nu toe het geval is geweest.

Mr. C. Frida Katz

Tucht is controle over zichzelf door inzicht verkregen. Waar nu zeker niets meer nodig is tot wederopbouw onze samenleving dan het aankweken van persoonlijkheden, blijkt vanzelf de grote waarde van tucht bij de opvoeding en zeker in Nederland.

Thomas Carlyle

Strijdt steeds door, moedige en trouwe harten, en weifelt niet, het zij het lot u gunstig of ongunstig gezind is. Even waar als de zaak is waarvoor gij strijdt, even zeker is ook de overwinning.

Henry Ford

Het doel van de opvoeding is niet de geest van een mens met feiten op te vullen; het is hem te leren hoe hij zijn geest moet gebruiken om te denken.

Het best gebruik van kapitaal te maken is niet; er nog meer geld door te jagen, maar het geld meer diensten te doen bewijzen om het bestaan dragelijker te maken.

Jean Baptiste Say

Als men alleen weet wat men geleerd heeft, kan men een geleerde zijn of een dwaas. Men behoort bovendien nog intuïtief te weten.

Helvetius(1715-1771)

De waarheid is een fakkel in de mist zonder hem te verdrijven.

Mensen zijn altijd tegen de rede als de rede tegen hen is.

Enige tijd nadat een dwaling verdwenen is, begrijpen mensen niet meer hoe zij er aan konden geloven.

Men leeft alleen als men liefheeft.

De deugd heeft vele predikers en weinig martelaars

Willibrordus van der Weide(1961 - )

De basis van mijn geboorteland is dat ze leugens verkondigden over God, Jezus de mens, Schepping, levens moraal en/of verwachting.

Men ziet geen waarheid vanuit God daar ze allemaal vertroebeld zijn. Het is armlastige ijdelheid waarin ze zichzelf begeven ondanks hun onafhankelijke geest.

Vruchteloos denken is de aarde bemesten met kunstmest. Kunstmest is alleen geschikt voor kunstgras, niet meer en niet minder.......

Ruimtevaart is net zo belachelijk als uzelf gaat wijs maken dat u met 28.000 km/uur bij 250 graden Celsius onder nul kan voortbewegen(NASA-info). Daarop denkt u ook nog dat u even naar buiten kan gaan om wat te sleutelen.....

In het land waar de afgod troont... drinkt men brandewijn. In mijn Vaderland drinkt men levens sap en vreugde.

Elk geloof wat waar is is doorleefd! Doch blijkt dat niet zo te zijn bij hun allen.

Wetenschap wordt pas wetenschap als ik vragen stel.

U bent helaas geprogrammeerd en geconditioneerd, hoe nu dit loslaten

Van kunstmatige verdeeldheid naar natuurlijke eenheid!

De wet der waarachtigheid in plaats van lichtgelovigheid.

Er werd veel gepraat, maar niets gezegd......(bij ons thuis)

Mensen die nooit gehoord en gezien werden door anderen met hun zogenaamde morele kompas.

Den onzin; Een astronaut die in 1969 van een keukentrapje stapte waarbij de camera al klaar stond, draaide en u van unieke beelden voorzag.

De kinderen .....ze doen alsof ze het geloven(fictie en sprookjes). Dan de volwassenen die geloven(fictie) en doen alsof......

Share this page