Een hobbelige speurtocht in religies gaf mij nu alle voordeel. Geen van de religies is uit de bron God gebleken. Het Socinianisme is wel waar ik mij in kan verenigen.

Een hobbelige speurtocht in religies gaf mij nu alle voordeel. Geen van de religies is uit de bron God gebleken. Het Socinianisme is wel waar ik mij in kan verenigen.

Welke religies betrad ik?

Alle religies zijn niet gegrond uit God, maar uit mensen gebleken.Zelfs deze getoonde aardbol is onwaar

Alle religies zijn niet gegrond uit God, maar uit mensen gebleken.Zelfs deze getoonde aardbol is onwaar

Het woordje religie is iets waarmee we altijd wel te maken hebben. Religie bindt je vast in een netwerk met vaak een sociale controle, liefde op condities, schuldgevoelens en prestatiedrang vaak met angst. Dat vooral bij enige religies.

Ook ik ben geboren in een religie, die "Rooms-katholiek" heette. Dat was tijdens mijn geboorte in 1961 en duurde tot 1986. Toen leerde ik via jongeren uit Bolsward dat er een Bijbel was met vele antwoorden op vragen die ik had. Dat was de volgende religie, namelijk de 'Jehova Getuigen". Dat gaf mij een verwelkomde 'boost', doel en onderscheid met de grauwe massa om mij heen.

Na ac- en non-actieve jaren in deze religie was ik nog enige jaren zijdelings betrokken bij de Zevende Dags Adventisten religie. De laatste twee religies zijn stromingen uit de 19de eeuw en wordt ook wel de verlichting periode genoemd. Ze waren beter georganiseerd en leden hadden meer godvruchtige toewijding.

Men probeerde destijds de Bijbel beter te interpreteren en zich afgescheiden van de hervormden die te weinig brachten. Bijbel boeken als Ezechiël, Daniel, Johannes en Openbaring werden dieper besproken.

Kan ook zeggen dat de algemene malaise om mij heen een sleur gaf. De tijd bij deze religie gaf mij een duidelijk onderscheid. De Bijbel werd een levend Boek voor mij en een morele gids.

Doordat ik nu weet dat het woord RELIGIE nergens in de Bijbel voort komt, is het daarom 'man made'. Er bestaat geen valse en ware religie namelijk!

Het wordt een geloofsovertuiging als het gevoed is door religie propaganda. Dit door constante herhaling. De mens wordt een sprekende papegaai!

Wat ze ooit hebben ontdekt(Jehova Getuigen Religie) is daarna direct toegedekt. Als een leugen later wordt ontdekt(door leden)volgt uitsluiting. Het vermijden van onderzoek is verboden en zou voor onrust zorgen. Typisch voor een religie die niet uit de bron Gods is.

Persoonlijk vind ik mijn geloof doorleefd. Daarom kan ik rustig met u redeneren aan de hand van den Schrift(Bijbel). Ook om te laten zien dat God in geheel geen enkele religie goed keurde dan alleen alle religies hooguit toeliet in deze tijden. Dat geldt ook voor atheïsme en allerhande levensvormen ideeën.

De Koran beschouw ik als de slechtste Bijbel vertaling ooit. Het heeft geen staart en kop dan alleen frases. Mohammed was met grootste zekerheid niet een profeet Gods. De Islam herbergt interessante culturele zaken zo ook dat ze God beschouwen als uniek. Hun uitleggingen over Adam, Gods Koninkrijk, Jezus etc. is vertroebeld.

Religie is geen doel maar hooguit een middel op aarde. Er is dan ook geen ware en onware religie definitie. Ook kunnen velen niet echt hun eigen religie toetsen of deze wel uit de bron God is. Zelfs geboren "Jehova Getuigen" kunnen dit niet en reageren als fanatieke supporters op vragen van buitenaf. Dan spreek je van mind control en het lijden in een Edmund Gettier syndroom(zie Pagina over dit)

Op de vraag of ik nu(vanaf 2016)een religie aanhang? Neen. Bij welke religies was ik ooit actief betrokken? Katholiek, Jehova getuigen en Zevende Dags adventisten.

Voel mijzelf verbonden met het SOCINIANISME en de Lollards.

Geloof in God, Schepping en de Bijbel? Jawel en diep uitgespit.

Waarom alle (voormalige) religies van mij(en de rest) niet uit God zijn? Dat kan ik u in een lezing weergeven. 

Willibrordus van der Weide, 19-12-2021. 

John Wycliffe

De Lollards en John Wycliffe. Een boeiende man die voor verlichting zorgde.

Een 'Jehovah getuige' die poogde mij onderuit te halen

Een triest relaas van een anoniem lid van de "Jehova Getuigen" religie die probeerde mij 'zwart' te maken. Opmerkelijk dat hij heult met de wereld en zich beroept op de wetenschap. Dezelfde religie zegt dat ze juist geen deel van deze ...wereld zijn.

Share this page