Hoe ervaart u het leven van uzelf ?

Voetbal team RES uit Bolsward. Het enige wat hier comment is dat ze allen geboren waren in een bepaalde tijdsperiode uit Bolsward en Katholiek.

Voetbal team RES uit Bolsward. Het enige wat hier comment is dat ze allen geboren waren in een bepaalde tijdsperiode uit Bolsward en Katholiek.

Het leven van een mens, zelfs het meest saaie en triviale leven, is metafysica in actie. Deze bewering van de Franse socioloog Paul Bureau (1865-1923) is waar. Want ideeën hebben een grote invloed op de manier waarop wij denken en handelen. De motiverende krachten die onze openbare en zelfs onze particuliere handelingen sturen, zijn diep van binnen gebaseerd op die filosofieën die wij, ook onbewust, volgen.

Wat vormt een samenleving?

De auteurs en promotors van belangrijke ideeën zijn ons zelden bekend. We hebben hun werk waarschijnlijk nooit gelezen of bestudeerd. Maar naarmate hun ideeën zich verspreiden en doordringen in alle takken van de menselijke kennis, worden zij op allerlei manieren verspreid en duizenden, zo niet miljoenen malen herhaald, en dringen zij uiteindelijk door in de kunst, de cultuur, de godsdienst, de werkomgeving en praktisch alle aspecten van het menselijk leven. Uiteindelijk beïnvloeden zij de manier waarop wij denken, handelen, leven, werken, rusten en zelfs sterven.

U begrijpt dat tijdens uw geboorte er vele aspecten invloed hebben op uw (voort)bestaan. 

Allereerst hoe en waar werd ik geboren, welke tijd en deel van de platte aarde. Dan bij wie en wie om mij heen? Mijn omgeving van personen, klimaat, behuizing, niveau opvoeders en onderwijs.

Werd ik geboren met vele beperkingen zoals invalide, blindheid, doofheid en andere vervelende tekortkomingen.

Zo zijn er vele facetten op te noemen dat u enigszins een makkelijke of uiterst lastig levensbegin had. Zelfs het ongeluk op een ongeluk, ziekte en geweld die de dood veroorzaken.

Wordt vervolgd......

Share this page