Wie is de Duivel of Satan ?

Deze pagina gaat in op het bestaan van de duivel. Hoe ontstond hij en wat is zijn werkelijke invloed op aarde?

Tot later.....

Share this page