Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die met veel moed en ontzag spraken over de komst van Gods Koninkrijk op aarde.

Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die met veel moed en ontzag spraken over de komst van Gods Koninkrijk op aarde.

Wat is Gods Koninkrijk?

Dit plaatje van de religie

Dit plaatje van de religie "Jehovah Getuigen" is de zoveelste leugen over de vorm der aarde en hun manier om Matheus 24:14 uit te leggen.

Een vitaal thema die u zeker dient te begrijpen(mijn advies)!

Mijn raad is; schaf een Bijbel aan. U zult verbaast zijn welke kennis u opdoet met enige begeleiding.

Wellicht uit uw jeugd of anders heeft u vaak het begrip 'Gods Koninkrijk' vernomen.

Mocht u het nooit hebben begrepen wat hierin de juiste uitleg was dan sta ik u hierin bij.

Zoals het hoofd thema van mijn website al aankondigde is de komst van Gods Koninkrijk op de vlakke stationaire aarde de rode draad in de mensheid. Alleen in de Bijbel vindt u deze rode draad bij de belofte Gods en zijn aangestelde mens Jezus van Nazareth(Christus).

Dit komende Koninkrijk Gods komt op de aarde, spoedig. Het zal alle huidige regeringen uiteindelijk vervangen door deze rechtvaardige regering en haar wetten met volledige normbesef. Deze regering staat alleen onder de volmaakte mens Jezus van Nazareth en zijn mederegeerders.

Den Heer Jezus van Nazareth is de enige Gevolmachtigde van God(Matheus 28:19, Handelingen 5:31).

De gehele aarde zal in een 1000-jarige periode verschoond worden van moreel verval en milieu schade. De mensheid zal leven zonder ziekte en dood. Gestorvenen komen uiteindelijk terug op de schone aarde om een werkelijk eerlijke kans van leven te krijgen. Goddeloze mensen die niet onder dit bestuur willen leven en haar normen/wetten gaan definitief verdwijnen(Psalm 37:10,11)

Daarom is een lezing en uitleg over het bovenstaande voor uw eigen belang. Het kostbaarste is uw leven. Dat leven van u zal eens in volmaakte toestand zijn op aarde.

Zoals het model gebed van Jezus luidt;

Matheus 6: 10 Uw koninkrijk komen, uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde." 

Share this page