Edmund Gettier kwam in 1963 met een bijzondere stelling.

Edmund Gettier kwam in 1963 met een bijzondere stelling.

Syndroom Edmund Gettier

Edmund L. Gettier(1923-2021) was een professor(Verenigde Staten)

Hij bracht een bijzondere stelling vanuit de epistemologie(kennisleer)

Vele mensen geloven dat ze een 'gerechtvaardigde en ware overtuiging' hanteren. Dat kan ook zo overkomen als een casus alle condities van de standaardanalyses heeft. Zo kan het concept van kennis logisch klinken.Doch is men geneigd om intuïtief niet van 'kennis' te spreken.....

Een bekend voorbeeld van Edmund Gettier;

  • Frederik wil weten hoe laat het is en kijkt daarom op de klok, die twaalf uur aanwijst. Omdat de klok twaalf uur aanwijst, gelooft Frederik dat het twaalf uur is. Wat hij echter niet weet, is dat de klok al enkele dagen stilstaat. "Toevalligerwijs" is het echter wel twaalf uur.

In dit voorbeeld zijn de drie condities vervuld: de betreffende persoon heeft namelijk een waar geloof en een goede reden. Het probleem is echter, dat het even goed "onwaar" had kunnen zijn.

De meeste mensen zullen daarom geneigd zijn te stellen, dat er geen sprake is van kennis. Want, hoewel Frederik een goede reden had om te geloven dat het twaalf uur was (namelijk, de klok wees dit aan) en dit ook waar bleek te zijn (toevalligerwijs) had het net zo goed "niet" twaalf uur kunnen zijn.

Volgens sommigen kan deze mogelijkheid worden uitgesloten door de formulering van een vierde conditie, die toeval of kans uitsluit. 

Mijn voorbeeld aan u;

Dhr. Andre Kuipers wordt in het algemeen gezien als een 'astronaut'. Hij werkt voor de ESA die een organisatie is die 'ruimtevaart' zou ontwikkelen. Dezelfde Andre Kuipers wordt geacht dat hij 6 maanden verbleef in "de ruimte'. Dit wordt door de NOS gepresenteerd en door de kranten overgenomen. Hij werd zelfs Koninklijk onderscheiden als buitengewone prestatie.

Doch ........ Andre Kuipers kon niet daar zijn wat men of hij(Dhr. Kuipers) beweerde. Dit omdat het technisch niet uitvoerbaar is om met 28.000 km/uur te vliegen in vacuüm. Daarbij is het heliocentrische model zoals men dat bedacht rond 1500 een theorie, net als evolutie. De beweringen van Dhr. Kuipers zijn onhaalbaar.

Aangaande de uitgangsgegevens van de ESA en NASA kan niemand in vacuüm bij 160-250 graden Celsius onder nul overleven, laat staan vliegen, koppelen en sleutelen.

Hoe zou men ooit gas kunnen geven met een Ruimteschip om een aarde? Als de aarde ook nog eens met 100.000km/h om een zon zou draaien? Een luguber idee van totale fictie.

U ziet dat u een redelijke 'waarheidsaanname' heeft. Dat te doen geloven dat Andre Kuipers werkelijk een 'astronaut' is die in de 'ruimte' zou zijn geweest. Dat wordt gevoed door een dominante NASA of ESA die de media gebruiken voor hun 'waarheid' aan u.

Betreffende dit voorbeeld kan ik u meenemen waarom mijn bewering vanuit empirisch onderzoek juist is.

Ruimtevaart en de beweringen van Andre Kuipers is simpel 'sciencefiction'!

Een illusie is ook niet magisch maar puur bedrog. Bedrog wordt uitgevoerd door bedriegers die zich met acteurs 'astronauten/kosmonauten' laten bedienen.

Gelooft u Andre Kuipers en de verhalen van een NASA/ESA dan lijdt u aan het Edmund Gettier Syndroom....... 

Ook aangaande atoombommen en of kernwapens bleek een leugen.Men probeerde u wijs te maken dat een zulk explosieve bom bewezen was. Dit soort wapens en of bommen bestaan niet. Dat geldt ook voor waterstof en neutronen bommen. Het is technisch niet mogelijk en dus fictie.

Was getekend W.A. van der Weide

Andre Kuipers las de sciencefiction boekjes van Perry Rhodan. Hij werd zelf een onderdeel van de sciencefiction...een morbide fantasie

Andre Kuipers las de sciencefiction boekjes van Perry Rhodan. Hij werd zelf een onderdeel van de sciencefiction...een morbide fantasie

Share this page