Fenomeen Klaas Dijkstra

Dit zegt Wikipedia;

Dit zegt Wikipedia; "Foto van de aarde genomen vanuit de Apollo 8, die Dijkstra's theorie overduidelijk ontkrachtte".

Het plaatje is geen echte foto maar door de NASA zelf gemaakt en gekleurd....de NASA en Wikipedia bedriegen u hiermee.

Den heer Klaas Dijkstra is een onderzoeker geweest die grote invloed had op mij.

Geboren in de buur stad Sneek(Friesland) in 1895 ontwikkelde hij zich als een beroemd koper en zilver bewerker. Vele prachtige handwerken kwamen van zijn ambachtelijke hand.

Wat veel boeiender was dat hij een enorme steen in de vijver gooide van de 'wetenschap' in de jaren veertig, vijftig en zestig vorige eeuw. Hij was de enige in Nederland die in alle rust uitlegde waarom de aarde geen draaiende bol kon zijn. Ook betwiste hij de 'ruimtevaartplannen' destijds.

Als jongetje hoorde ik over hem, las het boekje "pleidooi voor de platte aarde" bij een buurman, maar kon hem nooit bereiken of spreken.

Hij overleed in 1969 toen ik 8 jaar oud was.Net voor de georkestreerde nep maanlanding(en)

Dijkstra begon rond 1911 als edelsmid met het ciseleren van landschappen in koper en die op sigarendozen werden vastgezet. Hij dreef een onderneming in Sneek, die als gevolg van de economische crises werd stopgezet, waarna hij vlak voor de Tweede Wereldoorlog naar Hilversum verhuisde.

Een korte passage uit zijn boek bladzijde 139 "Het heelal berust alleen op een grote gedachte"

In de Leeuwarder Courant van 1968 "De aarde rond? De Hilversumse Fries weet wel beter. De foto’s zijn montages, de Amerikaanse NASA heeft de wereld aardig bij de neus. „Natuurlijk weten de Amerikaansen en Russische deskundigen drommels goed dat de aarde plat is, maar zij zwijgen erover, om geen onoplosbare verwarring te stichten. Stel je eens voor, wat allemaal veranderd moet worden, wanneer blijkt dat de aarde vlak is" volgens Klaas Dijkstra"

Hij begon met zijn onderzoek in 1931, kwam in 1947 met zijn bewering dat de Aarde plat is en hield vast aan zijn stelling van de platte aarde tot aan zijn overlijden in 1969. De Aarde is volgens hem een platte ronde schijf met een verhoogde rand met ijs.

Deze ijsrand is hetzelfde als wat de zuidpool genoemd wordt Dhr. Dijkstra noemt de zuidpool de "zone der apathie", de wereld houdt daar op, de lucht is ijl en het kompas werkt er niet meer. De noordpool ligt in het middelpunt van platte Aarde.

Als u Wikipedia beleest dan staat er dat De heer Klaas Dijkstra een morosoof zou zijn;

Een morosofie is een duidelijk absurde waanwetenschappelijke theorie. Een 'waangeleerde' of 'waanwijze' wordt ook wel morosoof genoemd. Anders dan de middelmatiger pseudowetenschappen zijn morosofen vaak zo bizar en ongerijmd dat ze welhaast literaire kwaliteit krijgen.

Het laat maar weer eens zien hoe vooringenomen men is. Absurd ook hoe Wikipedia zich inlaat met het wegzetten van de heer Dijkstra. Uiteraard bepalen mensen hierin wat ze schrijven of roeptoeteren zonder verstand in dit geval.

De heer Klaas Dijkstra overleed op 04 juni 1969, dat was slechts 5 weken voor de zogenaamde maanlandingen van 17 juli 1969. Waarom hij overleed, is mij onbekend. Wel erg verdacht dat de werelds beste criticus overleed net voor de nep maanlandingen die 'wereldnieuws' werden.

Heb samen met de heer Jouke Elsinga een korte video over wijlen Klaas Dijkstra gemaakt. Dit om hem postuum te eren. In de herschepping bij de Wederkomst van Jezus van Nazareth op aarde zien we Dhr. Klaas Dijkstra terug. Psalm 37:11,29

Arnhem 2017

Ode aan wijlen Klaas Dijkstra

Met dank aan Dhr. Jouke Elsinga

Share this page