De Broncode van DNA/RNA

Drs Theunis-Jan Prins kwam tot de logische conclusie dat elk mens zijn eigen unieke DNA nummer heeft. Dit ingelegd door God.

Drs Theunis-Jan Prins kwam tot de logische conclusie dat elk mens zijn eigen unieke DNA nummer heeft. Dit ingelegd door God.

De broncode wordt geassocieerd met Dhr. Jan Sloot. Een mysterieuze uitvinding met een bizar einde van den uitvinder. Op de plotselinge dood van Dhr, Jan Sloot is nooit sectie verricht. Iets wat mij herinnert aan den uitvinder Dhr. Johannes Wardenier van de brandstofloze motor.

Aangaande Den Borncode is er van mij interesse om een eenvoudige code van DNA/RNA te bepalen. Elk mens heeft zijn eigen unieke code namelijk. Die staat in de grootste computer namelijk, die van God.Onze genetische code als mens.

Zoals ons bloed en vingerprint ook al uniek is is het mij meer dan duidelijk dat elk mens bij geboorte in het boek des levens komt. Bij dood weet God welk mens weer een opstanding krijgt op aarde. Dat gaat pas gebeuren in de herschepping als Jezus van Nazareth wederkomt op aarde. Het is enigzins te vergelijken met Dhr. Jan Sloot zijn uitvinding om enorm veel data eenvoudig te coderen.

Het was Drs Theunis Jan Prins(wiskundige) die hiermee enige jaren actief was en mij inspireerde.

Dataïsme is de belangrijkste wijze waarop 'Het Leven' is te beschrijven en te bevatten.

Vanzelfsprekend is Dataïsme het beste te beschrijven aan de hand van DNA.

  1. Het DNA bevindt zich in de celkern van elke cel van een mens.
  2. Door delen van het DNA te copiëren onstaat RNA. RNA bevindt zich in het cytoplasma van een cel.
  3. In het cytoplasma wordt RNA 'omgezet' in proteïnen of eiwitten. Proteïnen zijn de 'algorithmes' waarmee en waarop een cel werkt.
  4. De werking van een proteïne wordt bepaald door de volgorde van de 'aminozuren' waaruit een proteïne is opgebouwd én de vórm van de proteïne, de wijze waarop de proteïne zich vouwt.

Samengevat worden op basis van Data, het DNA, Algorithmes, de proteïnen gemaakt.

Op basis van de proteïnen wordt de cel opgebouwd én wordt de cel een werkend geheel.

Dit is ingelegd door Den Schepper, God.

Tot later.....

W.A. van der Weide, 2022

De Broncode deel 1

De Broncode deel 2

Share this page