Super jachten van Russen en Oekraïners die zich verrijken dankzij hun landen. De onzin ten top! Zowel Dhr. Poetin als Dhr. Zelensky laten hun wereldse niveau zien aan u. Vertrouw niet op deze figuren en edelen. Psalm 146:3,4

Super jachten van Russen en Oekraïners die zich verrijken dankzij hun landen. De onzin ten top! Zowel Dhr. Poetin als Dhr. Zelensky laten hun wereldse niveau zien aan u. Vertrouw niet op deze figuren en edelen. Psalm 146:3,4

Mijn visie als insider.

Beide corrupte landen in oorlog. Welk moraal toonden hun leiders in de afgelopen 30 jaar voor mij en u ?

Beide corrupte landen in oorlog. Welk moraal toonden hun leiders in de afgelopen 30 jaar voor mij en u ?

02-2022  Arnhem

De beide landen zijn al in conflict vanaf 2014.

De oligarchen met walgelijke levensstijlen en visies;

Op de lijst van de meest corrupte landen doen ze weinig voor elkaar onder. Zelf heb ik er enige jaren gewoond in Oekraïne en van 1983(USSR) tot op heden bezoek ik dit deel van de aarde.

Het mag dan lijken dat de hele wereld, plots, Oekraïne wil ondersteunen met wapens en andere zaken. Je ziet een land als VS, maar ook de EU, hysterisch, de zijde van Oekraïne te kiezen. Een president Biden(VS)die de joodse lobby ondersteunt. Minister van BZ, Blinken, Zelensky zijn joden. Hun bankrekeningen zijn goed gevuld en dat wordt nog meer bij dit conflict waarin ze samen optrekken. 

Dat een parlement staat te applaudisseren voor Zelensky(President Oekraïne)is al een fiasco op zich.

In ieder geval kan Rusland geen kernwapens inzetten, want die bestaan niet. Verder spreekt niemand daar de waarheid en liegen & bedriegen ze voort in hun vruchteloze denken.Geen woord over de Bijbel en God van beiode zijden.Dat geldt ook voor de EU en VN.

De EU, NATO, Rusland, China, Oekraïne en de VS hebben geen hoop gesteld op het onderwijs van Jezus Christus van Nazareth en zijn nabije Wederkomst. Ze houden hun beleid vast zoals Satan dit wil. Hun toekomst is dat er geen toekomst is voor hun........ Psalm 37:10

Je kunt ook zeggen dat zowel bij de Russen als andere wereldse multimiljonairs hun walgelijke levensstijl stuitend is. Dat zie je ook bij Oekraïense oligarchen, dezelfde idiote uitspattingen.

Een totale vertroebeling van meningen, kromme ideeën en loze woorden. Wat voor moraal laat de EU ons zien dan als morele ridder in deze strijd? Juist een waardeloos Neo Marxisme die gender neutraal en evolutie onzin propagandeert. Bestuurlijk een controle macht zonder God.

Pacifisme!

Veroordeel het dwingen van burgers om in militaire dienst te treden, militaire taken uit te voeren, en het leger te steunen tegen de wil in van vredelievende mensen in Rusland en Oekraïne. We benadrukken dat dergelijke praktijken, met name tijdens vijandelijkheden, een grove schending vormen van het principe van onderscheid tussen militairen en burgers, zoals vastgelegd in het internationaal humanitair recht. Elke vorm van minachting voor het mensenrecht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst is onaanvaardbaar. Uiteindelijk is er voor volgelingen van Jezus Christus(van Nazareth) geen excuus om wel aan een oorlog en geweld mee te doen.

Veroordeel alle militaire steun van Rusland en de NAVO-landen aan militante radicalen in Oekraïne, want die veroorzaakt verdere escalatie van het militair conflict.     

We roepen alle vredelievende mensen in Oekraïne en over heel de wereld op om in alle omstandigheden vredelievende mensen te blijven en anderen te helpen vredelievend te zijn, om kennis te verzamelen en te verspreiden over een vreedzame en geweldloze manier van leven, om de waarheid te vertellen, die vredelievende mensen verenigt, om kwaadaardigheid en onrechtvaardigheid geweldloos te weerstaan en om de mythes over een noodzakelijke, voordelige, onvermijdbare en rechtvaardige oorlog te ontkrachten. 

De acties zouden geleid moeten worden door hoop op een vredevolle en gelukkige toekomst, en niet door angst. Laat ons vredeswerk de toekomst van onze dromen dichterbij brengen. Dat kan alleen door goed nieuws te prediken uit de Bijbel. 

Oorlog is een misdaad tegen de menselijkheid. Ben vastbesloten om geen enkele vorm van oorlog te steunen en te streven naar de verwijdering van alle oorzaken van oorlog. 

Conclusie?

Zowel Rusland als Oekraïne hebben in de afgelopen 30 jaar meer onwil dan goede wil getoond. Wapens opnemen en wapens uitdelen is al een verloren zaak zoals het onderwijs van de Bijbel ons leert. Onze politieke partijen zijn ook hierin weer een fiasco.

Zelfs onze zogenaamde christelijke partijen als een CDA, CU en SGP stimuleren wapens.

Persoonlijk houd ik mij dus neutraal en kies geen partij in dit conflict des enorme nonsense. Beide presidenten hebben dan ook geen sympathie van mijn zijde.

10-03-2022

Share this page