Atomic bomb hoax or the fake nuclear bombs.

Atomic bomb hoax or the fake nuclear bombs.

Atoombommen en of kernwapens sprookje

Dr. Michael Palmer schreef een boek over hoe Amerika het medische rapport over Japan beloog.

Dr. Michael Palmer schreef een boek over hoe Amerika het medische rapport over Japan beloog.

De wet der werkelijkheid is bij mij alleen van toepassing.

U hoort het goed. Een zogenaamde atoombom die verondersteld werd in 1945 bestaat niet. Dat geldt ook voor de zogenaamde waterstof- en neutronenbom en hun gedeclareerde explosieve kracht.

Nu kan ik al zeggen dat de voorgestelde A bom de grootste wetenschappelijke leugen is op technisch gebied.

De afmeting van de Hiroshima bom(Little boy) zou 300 cm lang zijn bij een diameter van 70 cm. Daarin zou 15 miljoen kilo aan TNT-explosie kracht zijn ontstaan bij een explosie volgens de boekjes. Nogmaals in een buis van 300 cm lang bij een diameter van 70 cm een explosie van 15 miljoen kg TNT??! Los van de onzin om daarin een kettingreactie van atomen te laten plaatsvinden met Uranium 235/Plutonium 238 die zouden leiden naar een zulk explosie. Morbide fictie lieve mensen.

Dan nog even naar de zogenaamde TSAR BOMBA uit 1961(mijn geboortejaar).

De Sovjet-Unie had, volgens hun,de grootste bom in de geschiedenis tot ontploffing gebracht – de Tsar Bomba. De ontploffingskracht zou 10 keer groter zijn dan die van alle in de Tweede Wereldoorlog afgeworpen bommen bij elkaar!!??

Volgens hun eigen beweringen zou de kracht uitkomen op 50 megaton TNT. In vergelijk met de zogenaamde Hiroshima bom was die 15 kiloton, ofwel 0.15 Megaton.

De afmeting van de Tsar Bombe was 800 cm lang en 200 cm in diameter. Als u bekijkt dat er 2.7 miljoen aan ton bommen zijn gegooid tussen 1939-1945 in alleen Europa. Dat betekent 2.7 miljard kg. Omdat er ook 500 ponds bommen waren kun je stellen dat het aantal bommen x 1.5 of 2.0 was. De Tsar Bom had een gewicht van 27.000 kg volgens de boekjes.

Conclusie; 1 bom van slechts 8 bij 2 meter zou 10 x meer explosie kracht kunnen bewerkstellingen dan alle 4-6 miljoen bommen tegelijk. Gelooft u in dit soort sprookjes? Dan nog eens hoe ze dit tekeningen en willen uitleggen. Dat geen enkel nuchter ingenieur of onderzoeker snapt dat dit totale kolder is.

Waarom weet ik dat dit soort bommen pure onzin is?

In 1984 en 1986 was ik in en bij een fabriek te Pardubice(CSSR) en Strazske(CSSR) waar men semtext explosieven produceerde. Te vergelijken met TNT waardes. Het recept om semtext te maken is redelijk eenvoudig en wordt ingezet in de mijnbouw. Het is een gemeen goedje bij verkeerd gebruik en soms gebruiken criminelen het om iets op te blazen....

In 1983 was ik in de Sovjet-Unie(Volin) en daarop in Oekraïne 1992(Karpaten)-1996 waar ik SS 18-24 raketten stonden. In gesprek met officieren en omstanders was het snel duidelijk dat het alleen om conventionele raketten ging zonder poespas.Er bestonden geen kernkoppen die eventueel werden geplaatst op ballistische raketten. Technisch was er niets nieuws te zien dat men iets kon veranderen aan de opbouw trouwens.

Dat Rusland die kernkoppen heeft overgenomen in de jaren negentig uit de Oekraine is lariekoek. Rusland zelf heeft ook geen kenwapens of A, H bommen. Dat geldt ook voor alle andere landen die dit claimen.

U wordt hierin ook voorgelogen door een USA, China, Frankrijk, VK, Pakistan, Indie en Israel.

Uw geloof wordt beproefd.....

Waarom bestaan dit soort krachtige bommen niet?   Dat komt omdat het technisch onmogelijk is (en onhaalbaar) om vanuit een relatieve kleine omgeving(bom of raket) een zulke veronderstelde krachtige explosie te veroorzaken in de lucht of op aarde/zee.

Waren de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki dan fake in explosieve kracht? Jazeker.

Goed nieuws zo voor degene die dacht dat de mens via een nucleaire oorlog deze aarde kon vernietigen. 

Wat is de mening van onze overheid over kernbommen;

https://puc.overheid.nl/mp-bundels/doc/PUC_353100000000_10/1/

Onder nucleaire oorlogvoering (nuclear warfare) wordt verstaan een gewapend conflict waarbij gebruik wordt gemaakt van kernwapens. Een kernwapen (nucleair wapen) is een wapen waarbij de explosie een gevolg is van het vrijkomen van kernenergie door kernsplijting, kernfusie of een combinatie hiervan. De uitwerking van een kernwapen is vele malen groter dan die van een conventioneel wapen, terwijl bovendien een deel van de energie vrijkomt in de vorm van kernstraling.
De explosieve kracht of beter het vermogen van een kernwapen wordt uitgedrukt in kilotonnen (kt) of megatonnen (Mt). Bij een kernwapen-explosie van 1 kt komt evenveel energie vrij als bij de explosie van duizend ton conventionele springstof trinitrotolueen (TNT).

Dan nog even hoe het zogenaamd zou werken technisch volgens onze Overheid;

Een explosie wordt gedefinieerd als het plotseling vrijkomen van een grote hoeveelheid energie in een kleine ruimte. De hoge temperaturen die daarbij optreden veroorzaken ter plaatse een zeer hoge druk, gevolgd door een snelle uitzetting van de vuurbol en explosiewolk en het ontstaan van een schokgolf. Bij conventionele explosies manifesteert dit zich in hoofdzaak in de vorm van luchtdruk.

Bij de explosie van een kernwapen komt de energie vrij in de vorm van(hun bewering):

(1) luchtdruk

(2) thermische straling

Bij een kernwapenexplosie is de energiebron als puntbron te beschouwen, terwijl in het geval van een conventionele explosie voor een overeenkomstige hoeveelheid energie een enorm volume aan explosief materiaal vereist zou zijn.

Bij kernwapens is de vrijkomende energie een gevolg van kernsplijting, kernfusie of een combinatie van deze twee, terwijl bij conventionele explosies de energie afkomstig is van een chemische reactie. De uitwerking van een kernwapenexplosie wordt bepaald door de hoogte waarop de explosie plaatsvindt.

Energieverdeling bij kernwapenexplosies
De verdeling van de vrijkomende energie wordt bepaald door het soort wapen (splijting, fusie of een combinatie). De bij een kernwapenexplosie vrijkomende energie kan bij benadering als volgt worden verdeeld (figuur 5.1).

Zogenaamde vermogen kernwapen;

Teneinde een maatstaf te hebben voor het wapenvermogen gaat men uit van de energie die vrijkomt, wanneer 1000 ton (=1 kt) van een conventioneel explosief (TNT) tot explosie wordt gebracht.

Wanneer 1 kg U-235 (een kubus met ribben van 4 cm) of Pu-239 een splijtingsproces ondergaat, is de hoeveelheid vrijkomende energie te vergelijken met de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de explosie van 20.000 ton TNT (=25.000 m3). Bij het fusieproces van 1 kg deuterium komt evenveel energie vrij als bij de explosie van 57.000 ton TNT Ter illustratie moge dienen, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een totaal aan explosief vermogen van 5600 kt (=5,6 Mt) is gebruikt.

Het bovenstaande zal voor de meesten te machtig zijn en ik begrijp dat u snel afhaakt. Dat is logisch want ze halen er van alles bij die niets uitleggen dat er een mega-ontploffing tot stand komt die ze beweren.

Kernsplijting van Uranium en Plutonium als kernenergie?

Een redelijk ongevaarlijk en gecontroleerd proces. De straling die vrij zou komen is praktisch onschadelijk(geigerteller). Alleen het metaalstof is giftig, dat wordt ook wel kernafval genoemd. 

Ongecontroleerde splijting van atomen uit Uranium 235/238 of Plutonium 238 zouden een atoombom kunnen veroorzaken? In hun voorstelling dat dit zou kunnen in een nanoseconde is dat de neuronen gewoon wegvliegen.

Het was de Duitse ingenieur Klaus Fuchs(1911-1988) die het metaal Uranium bestudeerde voor energieopwekking. De twee isotopen U 235 en 238 ontdekking verkocht hij aan Stalin(USSSR) met een verhaal over een (super) bom. Amerika was al met het broodje aap aan de haal.

Ook de Hongaarse wetenschapper Leo Szilard had ene patent(1933-1939) om kettingreactie met neuronen te tewerkstellen. Dit zou tot een atoombom kunnen leiden.... Hij ontmoette ook Albert Einstein die er niet in geloofde.

Dat atoom experts u wijsmaken dat door het samenpersen van atomen een snelle reactie plaatsvind, is ook kolder. Dat los van de kleine omgeving waarin het gebeurt als bij een raketkop of bom. Een andere suggestie van hun is dat men atomen gaat comprimeren. Ook dit geeft geen knal dan alleen een verhaal met veel hoofdpijn.

Met andere woorden we hebben het over Pseudowetenschap.

Een zogenaamde atoombom zou toch ook ene paddenstoel veroorzaken, brandwonden door gassen en wolken? Ook dit is fictie. Kernenenergie is heel schoon wist u al. Dus wat moet er dan vrijkomen bij een explosie die men beweert?

De persoon die al jaren rapporteert over de fake atoombommen gaf mij toestemming om eventueel gegevens te delen met u. Zie;

https://heiwaco.tripod.com/bombpart8.htm

Het is aan u om zelfonderzoek te doen en de redelijkheid hierin te bezien. Het is niet de bedoeling om pagina's vol met zogenaamde 'bewijzen' te komen dat atoombommen niet bestaan. Neen dat is niet nodig.

Een zulk type bom, zo ook een waterstofbom is gewoon technisch niet haalbaar ondanks de enorme leugencircus van de belangengroepen op aarde. Opnieuw wordt u belogen en bedrogen maar dat is niet bijzonder. Of toch wel?

Hoe staat het dan met atoombommen in Nederland bij het militaire vliegveld Volker? Nou u kan rustig gaan slapen. Wat daar ligt is schroot (of een conventionele bom of raket). Of dat onze AIVD(Geheime Dienst) dat ook begrijpt, betwijfel ik.

En al die kernkoppen in Rusland, dan, Amerika, Israel, Frankrijk, VK, China, Pakistan, Indie en Noord-Korea? Ook hierin hoeft u niets te vrezen, geen van deze landen hebben atoombommen of kernwapens. Ze liegen u voor in koor. 

Een land als Frankrijk, dat zich voordoet als een kernmacht, lijkt belangrijker te zijn op het wereldtoneel daardoor. Misplaatste prestige.....is het. 

Zo kan Israel als land Iran beschuldigen dat ze een atoombom gaan maken..... Israel liegt hierin want ze hebben zelf ook geen kernraketten of bommen. Iran kan alleen verrrijkt uranium maken en dat gebruiken voor kernenergie. Dus ook Iran kan geen A bom maken.

Rusland dreigt met kernwapens? Ook dit is alleen maar angst zaaien op het wereldtoneel. Dat land heeft geen kernwapens of bommen. In 1995, toen ik nog woonde in Oekraïne, vertelde mij men al over de fake kernraket koppen op een SS 20-24 aldus.

De hele nucleaire wapenwedloop is gewoon een toneelstuk.

Dus ook de zoegnaamnde grootste 'Tsar Bombe' uit 1961 (zogenaamde waterstof bom) was een propaganda stunt. Opmerkelijk was dat alle religies ook dit blind geloofde. Ze beweren op God te vertrouwen, maar doen dat niet en geloven de onzin van de 'wetenschap'. Dat geldt ook voor ruimtevaart en maanreisjes onzin.

Nederland en de demonstraties tegen kernraketten;

In de jaren tachtig werd er behoorlijk gedemonstreerd tegen de komst van zogenaamde kruisraketten met kern koppen. Het was de gereformeerde wiskundige Mient Jan Faber die de leiding nam hierin.

Zowel in 1983 als in 1985 kwamen honderdduizenden, vaak jonge mensen, bijeen. Dhr. Faber was een zogenaamde linkse kerk activist die weinig geloof toonde in God. Hij citeerde nergens de Bijbel zover ik mij dat kan herinneren.

Hoe dan ook het is opmerkelijk dat je demonstreert tegen iets wat niet bestaat. Vindt u dat ook niet? Ze werden gewoon weg voorgelogen zoals dat nu nog gaat.

Hoe dan ook Goed Nieuws voor de aarde en mensheid van goede wil dat deze atoombommen (waterstof en neutronen bommen)niet bestaan! We zien uit naar de spoedige herschepping, onderleiding van Jezus van Nazareth en de enorme schoonmaak op aarde. Aan energie rijke projecten dan geen gebrek. Alle wapens tot ploegscharen omgesmeed...zoals de Bijbel dat benoemt in Jesaja hoofdstuk twee.

Conclusie; Als iets onmogelijk is heeft het ook nooit plaatsgevonden! Dus wat laten ze ons dan geloven lieve mensen? Fictie wat verkocht wordt als feit......

1995-2018

Hirosjima klucht 1945

Dankzij deze gegronde uitleg van Dhr. Ward Wilson kan men inzien dat er nooit een A Bom viel op Japan.

Een zogenaamde Thermonucleair bom uit 1961 CCCP. Een waterstofbom die 50 Megaton aan explosie zou veroorzaken. Een fantasie verhaal met idiote voorstellingen.

Een zogenaamde Thermonucleair bom uit 1961 CCCP. Een waterstofbom die 50 Megaton aan explosie zou veroorzaken. Een fantasie verhaal met idiote voorstellingen.

Mient Jan Faber tijdens een anti kernbom demonstratie in 1985. Iets wat niet bestaat en dan er tegen demonstreren. Deze linkse kerk activist is natuur- en wiskundig van beroep. Opmerkelijk hoe hij massa onnozele mensen op de been kreeg in Nederland. Dat in een tijd dat ik vaak achter het ijzeren gordijn kwam

Mient Jan Faber tijdens een anti kernbom demonstratie in 1985. Iets wat niet bestaat en dan er tegen demonstreren. Deze linkse kerk activist is natuur- en wiskundig van beroep. Opmerkelijk hoe hij massa onnozele mensen op de been kreeg in Nederland. Dat in een tijd dat ik vaak achter het ijzeren gordijn kwam

De Satan R-36 raket ofwel SS-18 . Met een 300 cm diameter zou het 14 kernkoppen kunnen vervoeren. Laat u niet foppen. Het is gewoon een klassieke raket met een klassieke explosieve lading

De Satan R-36 raket ofwel SS-18 . Met een 300 cm diameter zou het 14 kernkoppen kunnen vervoeren. Laat u niet foppen. Het is gewoon een klassieke raket met een klassieke explosieve lading

Share this page