Waarom aanvaarden velen evolutie?

Titel van dit boek is juist. De inhoud voor 70%.

Titel van dit boek is juist. De inhoud voor 70%.

Op scholen worden onze kinderen geconfronteerd met de evolutie uitleg. Opgelegd door het ministerie van onderwijs. Opmerkelijk? Ja

De leerboeken, ook in het voortgezet onderwijs staan bijna altijd evolutie voor. De leerling krijgt vaak geen ruimte om dit te bevragen of te betwisten. Tegen argumenten aangaande evolutie wordt in het algemeen geweerd. Opmerkelijk? Ja

Hierdoor wordt een theorie, want dat is de evolutie, als realiteit beschouwt. Men kan als leerling de evolutie uitleg dus niet aan beoordeling beschouwen. Een persoonlijke overtuiging van kinderen en jongeren worden gewoonweg genegeerd. Zou hij wel met argumenten komen tegen deze theorie dan wordt hij of zij vaak bespot door de rest. Ook riskeert de leerling een laag rapport cijfer.

Niet alleen ons onderwijs is doortrokken van evolutionistische denkbeelden, maar alle gebieden van de natuurwetenschap en ook in geschiedenis en filosofie,

Vaak horen wij in de media, influencers en scholen "miljoenen jaren geleden dit en dat"...

Ook kreten dat er was ooit een Big Bang en alle leven is daardoor spontaan ontstaan zonder doel en ontwerp. Religies stellen hun uitspraken van Schepping vaak bij als ze onder druk staan van de wetenschap. Dat komt ook door hun eigen vertroebeling en onkunde. Dat ze bepaalde wetenschappelijke aannames als Ruimtevaart, Heliocentrische Model en Zwaartekracht als 'bewezen' overnemen. Hierdoor komen ze in grote problemen.....

Er zijn, maar weinigen die goed kunnen argumenteren tegen deze zogenaamde wetenschap, media en school (hoog)leraren. Ook dienen we ook te redeneren met religies die vaak geen juiste uitleg tonen. Dit onder andere ingegeven door hun religie onderwijs. Hierin speelt de klakkeloze aannames weer een dominante rol.

Mensen worden dus geconditioneerd om evolutie als ene feit te beschouwen. Bewijzen tegen deze theorie worden door geen universiteit serieus genomen. Dus belangen? Ja

Het gewicht van gezaghebbende uitspraken

Wanneer geleerden beweren dat evolutie een feit is, en het doen voorkomen dat alleen onontwikkelden weigeren erin te geloven, hoeveel leken zullen hen dan tegenspreken? Het gezag waarmee zij hun opvattingen verkondigen, vormt er een belangrijke reden voor dat grote aantallen mensen evolutie aanvaarden.

Dan worden personen als Charles Darwin, Richard Dawkins en Jay Could aangehaald of enige Nederlandse kopstukken. 

Grappig dat ze beweren dat de evolutie theorie net zo is bewezen als dat de aarde om de zon draait....samen met zwaartekracht. Kijken we dan in het boekwerk "Leven-Hoe is het ontstaan? Door evolutie of schepping?" dan zien we dat men wel de bolle aarde, heelal, ruimtevaart, atoombommen en zwaartekracht accepteert als waarheid, maar niet de evolutie.

Vooruitlopend op de uitkomst kan ik u nu al verklappen dat evolutie pure onzin is maar ook de bolle aarde, heelal, ruimtevaart en atoombommen. U wordt voor de gek gehouden en dat begint al bij uw geboorte....

De reden is dat men religie verkoopt zoals dat boekwerk uitgegeven door het Wachttoren Genootschap van Jehova Getuigen. Dat boekwerk heeft boeiende uitleggingen ter ondersteuning van Schepping maar ook enorme missers. Als jongere heb ik dit boek bestudeert. 

Onderzoek van mij leert dat de waarheid van evolutie mee ingegeven door Charles Darwin door massa biologen als waar wordt beschouwd. Dat er wordt gezegd dat evolutie net zo te bewijzen is als zwaartekracht, is typerend. Beiden zijn juist niet te bewijzen...

De evolutie wetenschap toont een verontrustende neiging om iets te geloven voordat het echt is onderzocht.

De hypothese dat de mens afkomstig zou zijn van een aapmens......is zo zot dat je dient te twijfelen aan hun gezond verstand.

Wordt vervolgd......

Share this page