Waarom de LHBTI complete onzin is

Een kleine groepering heeft een vrijbrief om pure goddeloosheid te promoten.

Een kleine groepering heeft een vrijbrief om pure goddeloosheid te promoten.

"Afschuwelijke levensfilosofieën als een gender neutraal, homofolie en LHBTI gedoe vervuilen de aarde in moraliteit. Door het toelaten van deze deconstructieve vormen van goddeloosheid vervalt een juist taal- en omgangsgebruiken ook ermee".

We zien in de laatste jaren dat het promoten van homofolie in het openbaar niet meer strafbaar is bij ons. Het aanwakkeren van allerhande goddeloze levensstijlen is zelfs een rage aan het worden. De mens wordt gevoed door de media en partijen die een soort kunstmest mens wil maken.

Een misselijkmakende groepering als een LHBTI kaapte zelfs de regenboog vlag die aan God toebehoort. Ze gaan van goddeloos tot erger en propaganderen hun eigen deconstructieve levensstijl in het openbaar.

In de stad waar ik nu woon, Arnhem, worden zelfs zebrapaden in deze kleuren geschilderd. De lokale burgemeester, die zegt dat hij God dient, propagandeert en stimuleert het zelfs. Opmerkelijk dat hij lid is van een atheïstische partij waar hij zijn zogenaamde carrière aan te danken heeft. Bij een lezing in 2022 heb ik ook de vraag aan hem gesteld met welk geweten hij tot zijn hemelse Vader bid........ 

Hieronder nog een verslag van de NOS over een rechtszaak die de LHBTI hadden aangevoerd in Japan. De NOS staat voor nep news en het aanzetten van goddeloze levensvormen. Ook promoten ze een "cancel cultuur" en maken u eigenlijk belachelijk.

Daarbij zegt men dat het elkaar respecteren hun stokpaardje is. Eerst vulgaire levensvormen promoten en dan dient u dit te accepteren onder hun normen en waarden. Het heeft ook niets met God zijn liefdevolle regelingen te maken. Juist druist het in tegen elk fatsoenlijk ontzag.

Later zal ik nog weleens ingaan waarom het praktiseren van homofolie strafbaar is. Dit vanuit de zienswijze van God De Schepper. 

Een belangrijk artikel komt van de COC, een belangen denktank van de LHBTI gender denken;

Het opengestelde huwelijk moet voor paren van gelijk geslacht worden afgeschaft. Dat schrijft de SGP op haar website in aanloop naar de Kamerverkiezingen. Op COC’s kieswijzer Rainbow vote.NU lees je hoe de SGP en andere partijen de afgelopen tijd stemden als het gaat om LHBTI-kwesties.

Het is op 1 april precies 20 jaar geleden dat Nederland als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht. 

‘Dit diep trieste SGP-standpunt laat maar weer eens zien hoeveel er voor LHBTI’s op het spel staat bij de verkiezingen’ volgens COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Dus ga stemmen op 17 maart en informeer je goed over de standpunten van partijen.’ 

Op Rainbowvote.NU lees je meer over LHBTI-standpunten, stemgedrag en kandidaten van partijen die in maart meedoen aan de verkiezingen. Ook kun je daar COC’s Regenboog Verkiezingsdebat terugkijken.

Het SGP-standpunt onderstreept volgens Oosenbrug het belang van het verankeren van LHBTI-rechten in de Grondwet: ‘zodat we ook over vijftig of honderd jaar nog steeds kunnen genieten van het opengestelde huwelijk en al onze andere zwaarbevochten rechten, ongeacht welke partijen er in de toekomst aan de macht komen,’ zo de COC-voorzitter. De Eerste en Tweede Kamer hebben inmiddels ingestemd met deze Grondwetswijziging; na de verkiezingen volgt een tweede stemronde.

In het SGP-verkiezingsprogramma staat verder onder meer dat de ‘weigerambtenaar’ – die weigert om paren van gelijk geslacht te trouwen – mag terugkeren. De partij is tegen meerouderschap, draagmoederschap en adoptie door paren van gelijk geslacht. De Onderwijsinspectie heeft volgens de SGP niets te maken met LHBTI-acceptatie op school. Men wil niet dat het voor trans personen eenvoudiger wordt om hun geslachtsregistratie te wijzigen en men is tegenstander van ‘absurde pogingen om de onmiskenbare verschillen tussen mannen en vrouwen uit het dagelijks leven weg te gummen.’ De partij verzet zich tegen ‘fanatieke genderactivisten die gendergelijkheid willen afdwingen als het nieuwe normaal.’ 

SGP-voorman Van der Staay tekende in 2019 de Nashville verklaring waarin onder meer wordt beweerd dat LHBT-zijn ‘genezen’ zou kunnen worden. 

[Bron: COC Nederland]

Een ander artikel staat in het dagblad de Gelderlander over de waanzin van LHBTI groeperingen die extremisten zijn tegen God's Liefde;

Hoe de EU haar politiek en ideologie gestalte geeft;

EU-parlement: pak landen aan die lhbti-rechten niet respecteren - Europa Nu https://www.europa-nu.nl/id/vlm7dqg29gv2/nieuws/eu_parlement_pak_landen_aan_die_lhbti?ctx=vimofunw7xns&tab=0

Tot zover....later meer over mijn gezonde boerenverstand onderbouwing waarom de LHBTI een bedrog is voor de mens, aarde en naar God toe.....

Share this page