Wetenschappelijk correct of bagger ?

Charles Darwin was een wetenschapper. Zijn conclusies hoe het leven zou zijn ontstaan was uiteindelijk bagger

Charles Darwin was een wetenschapper. Zijn conclusies hoe het leven zou zijn ontstaan was uiteindelijk bagger

Nou zeg....... u zult toch zo vaak over 'wetenschap' hebben gehoord. Deze tweede pagina over de wetenschap is geschreven in 2022. Dat doe ik in een andere stijl.

Opmerkingen dat de 'wetenschap' het al heeft, bepaalt of bewezen. U zult het vaak horen in uw leven. Mensen spreken als papegaaien en verwijzen dan dat ze iets weten met dank aan de aannames van wetenschappers.

Denk aan stikstof modellen, zwaartekracht, evolutie, corona maatregelingen enzovoort. Wie de wetenschap in twijfel neemt kan worden vervolgd of uitgemaakt als een complotdenker.

De vraag is wie is eigenlijk die wetenschap?

In het nederlands zien we twee woordjes staan namelijk "weten"en "schap". Iets weten dat zou iedereen kunnen doen mits hij of zij de kunde heeft iets te onderzoeken en daarop tot redelijke conclusies komt die daarop weer te toetsen zijn.

Wetenschap wordt pas wetenschap als je de wetenschap(per) gaat ondervragen!

Mijn allergie is dat politici en belangen groeperingen graag ge(mis)bruik maken van de zogenaamde wetenschappers met hun indrukwekkende titels. Die heren of dames dienen verbonden te zijn aan instituten die weer betaald worden door regeringen en/of belangen groeperingen.

De propaganda technieken om wetenschap te ge(mis)bruiken in Nederland als voorbeeld;

Op basis van een aangenomen wet en de daarop uitspraken van een rechter kan het zijn dat we worden belast met onwaarheden. Het voeden van onwaarheden kan komen doordat de zogenaamde wetenschap gekleurd of misleidend hun taak doet. De overheid heeft hierin belangen en verwijst naar de onderzoekers met titels ofwel hun wetenschap/conclusies.

We spreken dan van pseudowetenschap en er is geen valide juistheid. Dat zie ik terug in vele aannames van zwaartekracht tot maanlandingen, van atoombommen tot het aanvaarden van evolutie....

Fouten in de wetenschap ofwel bewust liegen? Ja dat zie ik vaak terug.

Dus je kunt zeggen dat de zogenaamde wetenschap zich vaak volstrekt buiten de wet der werkelijkheid bevindt.

Bij het opleggen van wetenschap aan u zou u altijd mogen onderzoeken en daarop vragen te stellen. Indien dat zo is is iets vloeibaar namelijk. Bij het bewust voorliegen zullen ze hun wetenschappelijke conclusies opleggen aan u. Dat gebeurt helaas dagelijks weet ik u te vertellen. Vooral politici en de grote belangen manipuleren ons door misbruik te maken van het woordje wetenschap.

Dat deze politici ook onnozel zijn is mij ook bekend. Dus een combinatie van onkunde en eigen belang is dan wel de redelijke conclusie hierin.

Als bijvoorbeeld een evolutie theorie waanzinnig is moet u begrijpen dat het gros van de zogenaamde wetenschappers dit als hun 'waarheid' beschouwen. Dus in basis liegen en bedriegen ze u en onderwijzen deze bagger aan hun studenten. Geen universiteit krijgt namelijk geld als je tegen hun evolutie bedrog ingaat! Zo proberen ze zichzelf te beschermen.

Zo bemerk ik ook dat veruit de meeste Tweede en Eerste Kamerleden onnozel zijn en gewoon mee huppelen met de wetenschappers. Ze zijn onder de indruk en/of hebben daar weer belang bij. In basis zijn ze ook misleid weet ik.

Daarom maken partijen en hun kartels handig gebruik van emotionele manipulaties en propaganda technieken. Ook religies doen dit allen!

Is er iemand het niet eens met hun dan grijpen ze terug op hun zogenaamde wetenschappers. Het verspreiden van misleidende aannames zorgt ervoor dat u persoonlijk in een draaimolen bevindt.....

De critici die twijfel heeft, wordt gewoon weggehoond of uitgemaakt voor complotdenker of wappie. Zo hebben we in Nederland een klimaat die gevoed is door kunstmest, dus dodelijk.

Zijn er dan geen juiste wetenschappelijke conclusies en rapporten? Jazeker die zijn er ook. Gaat het om grotere thema's dan kan ik u nu al zeggen dat ze wetenschappelijk onjuist zijn. Die grotere thema's benoem ik op mijn website en die kan u ook onderzoeken of vragen hierop stellen.

Wordt vervolgd....

Share this page